Contact Kaiapoi Preschool

8 Tunas Street, Kaiapoi, New Zealand